CHOOSE VIEW:

Autocamp Celje

Zadobrova 37, 3221 Škofja vas, Slovenija

More »

MCC Hostel

Mariborska 2, 3000 Celje

More »

Hotel Evropa ****

Krekov trg 4, 3000 Celje, Slovenija

More »

Hotel Celjska koča ***

Pečovnik 34, 3000 Celje, Slovenija

More »

Hotel Celeia ***

Mariborska 3, 3000 Celje, Slovenija

More »

Georges Hostel

Aškerčeva 3, 3000 Celje, Slovenija

More »

Hotel Grande ***

Bežigrajska 7, 3000 Celje, Slovenija

More »

Hotel Faraon ***

Ljubljanska 39, 3000 Celje, Slovenija

More »