CHOOSE VIEW:

MCC Hostel

Mariborska 2, 3000 Celje

More »

Špital za prjatle

Slomškov trg 5, 3000 Celje

More »

Branibor Club

Stanetova ulica 29, 3000 Celje

More »

Metropol coffee house

Stanetova ulica 15, 3000 Celje

More »

Hotel Faraon ***

Ljubljanska 39, 3000 Celje, Slovenija

More »