(Mistrovica, 1784 – Celje, 2.10.1844)

Mojster vzhajajočega sonca

Hieronimus Hackel sodi v sam vrh graverjev stekla v 19. stoletju. Rojen naj bi bil nekje v okolici Meistersdorfa (Mistrovice) na severu Češke leta 1784. Edini zanesljivi podatek o Hieronimusu Hacklu je vpis v mrliške matrike župnije sv. Danijela v Celju, kjer je zapisano: »Hakl Hironymus, Glasschleifer, 60 Jahre alt, gestorben 2. Oktober 1844 an Schlagfuss in der Stadt Cilli No. 29.« Ta podatek je zanimiv, saj v gradbeni skici Celja najdemo podatek, da gre za hišo št. 91, ki je na današnji Stanetovi ulici.

Zanimanje za Hackla kot graverja je že dolgotrajno predvsem zaradi proučevanja njegovih del. Omeniti velja, da so že Pazaurek in kasneje številni drugi, n.pr. Hanka Štular in Jarmila Brožova iz Prage, zbirali podatke o njegovem delu in ga povezovali z brusilcem, znanim v nemškem prostoru, ki so ga poimenovali Mojster vzhajajočega sonca (Meister der aufgehenden Sonne). Hanka Štular je s analizo gravur in brušenih detajlov dokazala, da gre dejansko za isto osebo in da so primerki kozarcev, ki so jih pripisovali dvema mojstroma, dejansko delo H. Hackla. To tezo je poleg Štularjeve in Brožove na Češkem potrdila vrsta proučevalcev stekla. Zadnji pregled gradiva v Državnem arhivu v Pragi pa je prinesel zanimive podatke. Odkrito je bilo dovoljenje za preselitev petih steklarjev iz češkega gubernija v štajerski gubernij, in sicer v Celjsko kresijo. Dovoljenje za odhod je datirano s 26. oktobrom 1808. Med petimi mojstri je poleg Hackla še steklobrusilec Anton Grossmann, ki ga najdemo med leti 1810 in 1823 v steklarni Rakovec pri Vitanju.

Omenjeni dokument dokazuje, da je Hackel na naše področje prišel že okoli leta 1810 in da je velik del asortimana izdelkov nastal v Celju. Zanimivo je, da je Hackel dobival polizdelke najverjetneje iz domačih steklarn iz okolice Celja in potem po naročilu izdeloval gravure. Nekatera zadnja odkritja nakazujejo, da je bil osnovni del opravljen na zalogo in da je mojster naknadno izdelal monogram ali pa grb. O tem priča vrsta elementov, ki so prisotni na kozarcih. Izpostaviti nedvomno velja le dva primera s signaturo in sicer »H.Hackl fabric in Cilli«. Tovrstno signaturo ima kozarec, ki ga hrani Victorian and Albert Museum v Londonu in eden ohranjenih kozarcev v Pragi.

Pomembni Celjani v Evropi:

Pomembni Evropejci v Celju:

DELI S PRIJATELJI