Ljudska posojilnica je najpomembnejši objekt v Celju iz obdobja med obema svetovnima vojnama.

Zgradili so jo v letih 1928—1929 po načrtih znanega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Glavni vhod na vogalu Stanetove in Prešernove ulice je poudarjen s stebriščnimi balkoni, na vrhu pa je bronasti kip Križanega, ki je nadomestil nekdanjega lesenega. Danes je v stavbi na Vodnikovi sedež Banke Celje.

DELI S PRIJATELJI